2019

Verschenen december 2019:

Monografie: Geertgen tot Sint-Jans - Het mirakel van Haarlem

Presentatie: 11 december 2019, 15:30 uur in het Frans Hals Museum, i.h.k.v. tentoonstelling Haarlemse Helden. Andere Meesters (te zien van: 8 maart 2019 t/m 1 juli 2022). 

 http://uitgeverij-loutje.nl/geertgen-tot-sint-jans/

Over het boek: De beroemde 16de-eeuwse kunstenaar, schrijver en stadsgenoot Karel van Mander noemde Geertgen tot Sint Jans destijds al de belangrijkste Hollandse schilder van de 15de eeuw. Toch geniet deze virtuoze kunstenaar en grondlegger van de  schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden nauwelijks de bekendheid of roem die hem zonder meer toekomt. Dit boek is de eerste uitgebreide monografie over deze Haarlemse laatgotische, sensatie die sinds 1942 verschijnt en vult  daarmee voor liefhebbers van oude kunst een belangrijk hiaat op. De laatste stand van wetenschap is door de auteur drs. Aart van der Kuijl zoveel mogelijk opgenomen en aanvullend onderzoek heeft tot enkele nieuwe inzichten geleid. Zoals het feit dat vóór de  veelgeroemde culturele bloeiperiode eind 16de en begin 17de eeuw, laat in de 15de eeuw in cultureel opzicht ook al sprake  was van een opgaande fase. Het Haarlem van Geertgen tot Sint Jans blonk namelijk uit op het gebied van de (miniatuur)schilderkunst. En al eerder die eeuw bezorgden de beeldhouwkunst van de Haarlemmers Claus Sluter en Claes van de Werve, de miniaturen van Spierinc en de Meester van de Haarlemse Bijbel én de geïllustreerde boeken van  drukker en uitgever Jacob Bellaert de stad internationaal aanzien. Geertgen tot Sint Jans - Het mirakel van Haarlem beoogt echter vooral de bekendheid van Geertgen uit te breiden naar een groter en breed geïnteresseerd publiek. De kunstenaar én zijn werk verdienen die aandacht. Boek verkrijgbaar in de winkel vanaf 12 december 2019.

  • Hardcover: ‎ 304 pagina's
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 9491936220
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9491936227
  • Afm.      ‏ : ‎ 21.9 x 2.8 x 25.9 cm

 

2014

Museumbezoek doet Alzheimerpatiënt goed

Labyrint informatieblad van Alzheimer Nederland, Afdeling Zuid-Kennemerland, jaargang 14, juni 2014

Kijken naar kunst heeft een positief effect op de gezondheid van de Alzheimerpatiënt, toont recent onderzoek aan. Over het Alzheimer-programma van Stedelijk Museum in Amsterdam 'Onvergetelijk Stedelijk' dat gebaseerd is op een vergelijkbaar programma van het MoMA in New York, en een bezoek aan de dubbelexpositie over de vroeg 16de-eeuwse schilder Jacob Corneliszn. van Oostsanen in het Stedelijk Museum te Alkmaar en het Amsterdam Museum.

 

2013

Soms dik, soms dun/Then Thick, Then Thin - Schrijversgalerij: Kees Verwey's portret van Godfried Bomans

Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 7, 2013 nummer 3
ISSN 1872-4590

Magazine Goede papieren is het bulletin van het Letterkundig Museum in Den Haag. De bijdrage in de vaste rubriek Schrijversgalerij gaat ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Godfried Bomans in op het portret dat Kees Verwey van de schrijver schilderde in 1953, een werk dat Verwey aan Bomans schonk, maar nu in de Nationale Schrijversgalerij van het museum is te vinden. Het is tevens een kort portret van een vriendschap waarin de wederzijdse bewondering voor Lodewijk van Deyssel (pseudoniem van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm) en de haat-liefdeverhouding van de Haarlemse schilder en (de eveneens Haarlemse) schrijver/columnist en mediapersoonlijkheid aan bod komen.

Letterkundig Museum  Prins Willem-Alexanderhof 5  2595 BE Den Haag

www.letterkundigmuseum.nl

 

Jan Zumbrink Prijs # 5/2013

Een uitgave van HKU, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving
ISBN 978-90717-59-48-2

Een uitgave t.g.v. het lustrum van de Jan Zumbrink Prijs van de HKU, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze prijs voor studenten HKU Fine Art wordt jaarlijks uitgereikt aan twee alumni. De prijs bestaat uit een oorkonde, het juryrapport en tweemaal een bedrag van 5.000 euro, en wordt uitgereikt in de eindexamenperiode. Met bijdragen van o.m. Lex ter Braak, Aart van der Kuijl, Peter de Ruiter en Marjolein Sponselee

 

2010

Etching with Light/Etsen met licht - Een nieuw raam voor de Sint-Bavo/A New Glass-stained window for the Saint Bavon

Waanders ISBN 978-90-400-7704-3

Uitgeverij Waanders:
Zelden tekende een kunstenaar en voor het ontwerp en voor de uitvoering van een glas-in-loodraam. Michel van Overbeeke kreeg in 2005 de opdracht een enorm glas-in-loodraam te ontwerpen voor het noordertransept van de Grote Kerk of Sint-Bavo in Haarlem. De opdracht ontving hij van de vrienden van de uit de middeleeuwen stammende kerk, die hiervoor het thema 'Vrede en verdraagzaamheid' kozen. In november 2007 begon de schilder, graficus en glaskunstenaar na twee jaar voorbereiding aan de uitvoering van het monumentale glasvenster. Koortsachtig werkte hij een jaar dag in dag uit in het Tilburgse Glasbewerkingsbedrijf Brabant (GBB) om dit te realiseren en op tijd af te hebben voor de onthulling (nov. 2008) door Koningin Beatrix. Door niet te brandschilderen maar te etsen in veelgelaagd glas en hier allerlei procedés op los te laten, moet Overbeeke's techniek als revolutionair worden bestempeld. De kunstenaar, eerder al bekend vanwege zijn innovatieve aanpak, of hij nu schildert of grafiek maakt, spant hier ook nu weer de kroon. Professor Erik de Jong schetst de wordingsgeschiedenis en kunsthistoricus Aart van der Kuijl gaat dieper in op de beeldinhoud en techniek van het raam. Al deze facetten maken dit rijk geïllustreerde, uiterst toegankelijk en fraai vormgegeven boek tot een uiterst leesbare gids en naslagwerk.

 

Leve de schilderkunst - 40 jaar Jeanne Oosting Prijs 1970-2010

Jeanne Oosting Stichting 2010 - ISBN 978-90-816448-1-5

Schilder en graficus Jeanne Bieruma Oosting (Leeuwarden 1898 - Almen 1994) stelde de naar haar vernoemde prijs in 1970 in. De publicatie met een inleidende tekst over de kunstenaar door Jaap Ploos van Amstel en Edith Sont en een essay en zestien biografische entries (selectie van 16 prijswinnaars) van kunsthistoricus Aart van der Kuijl markeert het veertigjarig bestaan van de prijs. Met jaarlijks twee laureaten (schilderkunst/aquarelleerkunst) leverde dat tachtig laureaten op. De prijs, een gerenommeerd instituut bestond in 2010 veertig jaar. N.B.: Op de website zijn dezelfde teksten te vinden en biografische entries van alle prijswinnaars: www.jeanneoostingstichting.nl


2009

Geertgen was hier/Geertgen was Here - Geertgen tot Sint-Jans, meesterschilder, lekenbroeder en inspirator

Noord Hollands Archief/Kunstenaarsvereniging De Vishal - ISBN 978-94-90349-01-1

Tentoonstellingscatalogus (beredeneerd) bij de tentoonstelling 'Geertgen was hier' in het Noord-Hollands Archief, locatie de Janskerk en De Vishal, Grote Markt 20 Haarlem. Was te zien van 18 september tot en met 13 oktober 2009. M.m.v. de kunstenaars Lisa Couwenbergh, Pietsjanke Fokkema, Frans Franciscus, Gijs Frieling, Stefan Kasper, Cees Krijnen, Janpeter Muilwijk, Rob van der Nol, Mai van Oers, Olphaert den Otter, Jacobien de Rooij en Tessa Verder. Geertgen was hier' (Geertgen tot Sint-Jans (Haarlem, +/- 1465 - +/- 1495), meesterschilder, lekenbroeder en inspirator), exposities in De Vishal en de Janskerk (Noord-Hollands Archief ). De Vishal bracht een twaalftal hedendaagse kunstenaars samen dat zich door de 15de-eeuwse schilderkunst laat inspireren en de panelen van Geertgen tot Sint-Jans in het bijzonder. In de Janskerk worden replica’s van alle 14 werken van Geertgen tot Sint-Jans op ware grootte getoond. De Janskerk was ooit de kapel van het Haarlemse Jansklooster ofwel de Commanderie van Sint-Jan waar deze schilder als lekenbroeder werkte en later ook werd begraven. Met teksten en naar een idee van Aart van der Kuijl (artistiek directeur van De Vishal) en Alexander de Bruin (hoofd-conservator Provinciale Atlas). Eindredactie: Maarten Brock.

 

2008

Joos Clijsen - Beeldhouwer/Sculptor

 Stichting Uitgeverij Noord-Holland - ISBN 978 90 78381 32 7

Biografische monografie over leven en werk van beeldhouwer en installatiemaker Joos Clijsen (1942-2005). Joos Clijsen maakte grofstoffelijke monumentale beelden, objecten en installaties voor binnen- en buitensituaties (o.m. Museum De Fundatie, Het Oude Slot), grootschalige installaties waarbij deze Haarlemse kunstenaar uiteindelijk ook de crossover tussen experimentele muziek en de theatrale performance omarmde.

(met voorwoord van beeldend kunstenaar Michel van Overbeeke/eindredactie Peter Heerkens)

 

2007

Tussen het gebeuren

Tentoonstellingscatalogus De Vishal, van 9 juni - 15 juli 2007

'Tussen het gebeuren' is een zinsnede uit het gedicht 'Atleet' van Mark Boog. Gastcuratoren Marlies Appel en Dineke Blom stelden de gelijknamige tentoonstelling samen met tekeningen van Marlies Appel, Karin Arink, Dineke Blom, Britta Hüttenlocher, Marc Nagtzaam, Mai van Oers en Hans van der Pennen. Auteur tekst/biografische schetsen v.d. deelnemende kunstenaars: Aart van der Kuijl

 

 En verder:

 

 Brandend Zand, Monumentale keramiek, Museum Beelden aan Zee, Scheveningen, Den Haag(Link)

 

'Brandend Zand'

1997

Tentoonstellingscatalogus bij de expositie 'Brandend Zand' die in de zomer van 1997 plaatsvond in Museum Beelden aan Zee te Scheveningen, Den Haag. Gastconservator: Christhilde Klein (conservator moderne kunst Frans Hals Museum, Haarlem) - Voorwoord: Christhilde Klein; Essay: Philip Peters; Entries: Aart van der Kuijl

Stichting Promotie Monumentale Keramiek (PMK) - ISBN 90-803745-1-2

 

 

Kunst Zij Ons Doel, 175 Jaar wel & wee van een Haarlemse kunstenaarsvereniging(Link)

 

ISBN10: 9090095470/ ISBN13: 9789090095479

 

1996

De monografie 'Kunst Zij Ons Doel' (KZOD), 175 jaar Wel & Wee van een Haarlemse kunstenaarsvereniging beschrijft de geschiedenis van een tekencollege, dat zich later, in 1902 tekengenootschap noemt en nu sedert enige jaren beroepsvereniging. In het boek wordt geschetst hoe het tekencollege ontstaat als een logische uitkomst van een ontwikkeling die in de zestiende eeuw inzet in Haarlem. De zeventiende eeuw is een hoogtepunt op schilderkunstig gebied. Vervolgens is de Spaarnestad in de achttiende een van de belangrijkste centra van de behangselschilderkunst; er bevinden zich meerdere behangselfabrieken. Gevolgd wordt hoe KZOD zich in de loop van de negentiende eeuw van een vereniging voor tekenaars, grafici en schilders geleidelijk aan ontpopt tot een algemene kunstenaarsvereniging. Naast vertegenwoordigers uit de eerdergenoemde disciplines zoals Anton Mauve, Paul Gabriël, George Hendrik Breitner, Anthon Ridder van Rappard, Henri Boot, worden dan ook beeldhouwers, kunstnijveraars en architecten als werkend lid aangenomen. Onder hen zijn bekende namen als Michel de Klerk, Hendrik Albertus van den Eijnde, Willem Bogtman, Jan Bronner, Mari Andriessen, Jac. P. van den Bosch. Hun deelname is te danken aan de komst van het Kunstnijverheidsmuseum en de daaraan verbonden Kunstnijverheidsschool in Haarlem in en bij Paviljoen Welgelegen. Ook de bouw van de Nieuwe Sint-Bavo aan de Leidsevaart heeft hier een grote invloed op. Het zijn hoogtijdagen voor KZOD: ook dan nog jonge schilders treden toe zoals Coba Ritsema, Lodewijk Schelfhout, Otto B. de Kat, Jacobus van Looy, Herman Kruyder, Jaap Wagemaker, Jeanne Bieruma Oosting en Kees Verwey. Na sluiting van het museum en school ebt het belang van Haarlem als centrum voor kunstnijverheid weg. KZOD belandt in een langdurige identiteitscrisis, die onder meer leidt tot een reorganisatie en afsplitsing van een aantal kunstenaars dat zich verenigt in de kunstenaarsvereniging De Groep.

 

 

‘Warffemius - Tekens aan de wand’

Afrika Museum, Berg en Dal - ISBN 90-71611-06-X

1995

Catalogus uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling 'Tekens aan de wand', die van 22 januari t/m 30 april 1995 plaatsvond in het Afrika Museum te Berg en Dal op initiatief van adviesbureau voor kunst, poëzie en vormgeving Art Poetry Design te Son en Breugel.

 

 

 

Warffemius - 100 Edities 1982-1994’

Living Stone Press - Uitgeverij van Spijk, Venlo - Antwerpen

ISBN 90 6216 080 8

1994

Monografie over het grafisch oeuvre van schilder/graficus Piet Warffemius (1956) ter gelegenheid van zijn honderdste zeefdruk in 1994.

 

 

'Liefde op het eerste gezicht - De begane grond'

Tentoonstellingscatalogus van 'Liefde op het eerste gezicht', een groepsexpositie van kunstenaarsvereniging De Groep in de Vleeshal van het Frans Hals Museum (18-11 1995 t/m 11-2 1996) met een voorwoord van de directeur van het Frans Hals Museum Derk Snoep. Overige teksten: Aart van der Kuijl.

ISBN 90-802477-2-3

 


'Michel van Overbeeke, observator en alchemist' - Grafisch oeuvre

Uitgeverij Van Spijk, Venlo - ISBN 90 6216 079 4/NUGI 921

1994

Oeuvrecatalogus Grafiek van de Haarlemse schilder/graficus/glasschilder Michel van Overbeeke 1961-1994.