STORYBOARD

6 juni t/m 13 juli 2008

Tekenkunst tussen cinematografie en het stripboek. Een expositie i.h.k.v.Stripdagen Haarlem. 

Storyboards o.m. van de veelgelauwerde animatiefilmer Gerrit van Dijk, animatiefilmer Maarten Koopman, de Belgische animatiefilmer Anton Setola, Sandro Setola (tevens bekroond beeldend kunstenaar/installatiemaker) en de bekende Franse storyboard-tekenaar/illustrator Maxime Rebière.

Concept/idee/uitvoering: Aart van der Kuijl

image.jpeg

De tentoonstelling Storyboard is de bijdrage van De Vishal aan Stripdagen Haarlem, editie 2008 en heeft een sterk onderzoeksmatig karakter. De expositie gaat in op de relatie tussen de filmkunst/cinematografie en de striptekenkunst. Veel storyboards laten zich lezen als een stripboek, een aaneenschakeling ofwel sequentie van getekende scènes. Het storyboard is gebaseerd op het filmscript en daar in hoge mate een visuele vertaling van. De tekeningen kunnen gezien worden als een verzameling uitgewerkte shots van scènes uit een filmscript zoals de regisseur ze voor ogen heeft.

Sommige storyboards geven het script globaal weer, laten detaillering achterwege. Terwijl andere storyboards in visuele zin nu juist zeer diep ingaan op de details, daarmee dienstbaar bij technisch ingewikkelde scènes en/of stunts en de logistiek van een filmproductie. In een storyboard vind je dan ook behalve uitgewerkte tekeningen of schetsen, ook informatie zoals: de personages, het perspectief van de camera, een korte beschrijving en duur van elk shot.

Er zijn regisseurs die zich strikt houden aan het storyboard, zoals de gebroeders Coen. Van een regisseur als Fellini is bekend dat hij tekeningen maakte om zijn ideeën voor een film te voeden. Andere regisseurs gebruiken het enkel als richtsnoer en laten zich leiden door de inspiratie van het proces dan wel of improviseren vrij.

Omdat het storyboard oorspronkelijk uit de animatiefilm afkomstig is, heeft De Vishal behalve een internationaal bekende Franse storyboard artist/art director als Maxime Rebière ook animatiefilmers uitgenodigd zoals Gerrit van Dijk, Maarten Koopman en Anton Setola. Sandro Setola is behalve als animatiefilmer ook gevraagd als beeldend kunstenaar in te gaan op het thema storyboard.

In de animatiefilm is het vanwege het arbeidsintensieve productieproces van animatie noodzakelijk op voorhand precies te weten wat er gaat gebeuren, zodat geen onnodig werk wordt verricht. Vandaar dat animatiefilmers de film al ruw per shot visualiseren via het storyboard, zodat aanpassingen makkelijk mogelijk zijn. Vaak vertrekt men bij animatiefilm ook vanuit een visueel storyboard, in plaats van een geschreven script. De tentoonstelling Storyboard zal op veel van de hierboven aangegeven aspecten ingaan.