NH VERZUIPT: focus op natuur - Noord-Holland Biënnale

12 oktober t/m 23 november 2008

Onderdeel van Noord-Holland Biënnale
Semâ Bekirovic - Beeldende kunst
Jurgen Bey - vormgeving
L.A. Raeven - beeldende kunst
Gé-Karel van der Sterren - beeldende kunst
Andrea Stultiëns - fotografie
Peter Verdonk - beeldende kunst

Lid werkgroep Noord-Holland Biënnale 2008/co-auteur catalogus/curator expositie in De Vishal.

image.jpeg

Niets heeft het Noord-Hollandse cultuurlandschap zo beïnvloed als de strijd tegen het water. Niet zo verwonderlijk aangezien zonder duinen en dijken 66% van dit land onder water zou komen te staan. De strijd tegen het water is altijd gekenmerkt door de angst voor rampen. Maar een zekere hoogmoed is de Nederlander ook niet vreemd. We zetten onze leefomgeving naar onze hand, ook het dreigende water. Aan de ene kant zijn we op zoek naar woonruimte, polderen meren in, vervolgens worden polders weer teruggegeven aan de natuur. Soms eist het inklinken van de bodem zijn tol, soms de (recreatieve) wens tot het scheppen van een nieuw natuurgebied. Het wenkend perspectief van zeespiegelstijging en klimaatverandering werpt daarbij zijn schaduw vooruit.