GEERTGEN WAS HIER

18 september t/m 13 oktober 2009

Lisa Couwenbergh, Pietsjanke Fokkema, Frans Franciscus, Gijs Frieling, Stefan Kasper, Cees Krijnen, Janpeter Muilwijk, Rob van der Nol, Mai van Oers, Olphaert den Otter, Jacobien de Rooij, Tessa Verder

image.jpeg

Foto: Tessa Verder

Geertgen was hier' (Geertgen tot Sint-Jans (Haarlem, +/- 1465 - +/- 1495), meesterschilder, lekenbroeder en inspirator), exposities in De Vishal en de Janskerk (Noord-Hollands Archief). De Vishal bracht een twaalftal hedendaagse kunstenaars samen dat zich door de 15de-eeuwse schilderkunst liet inspireren en de panelen van Geertgen tot Sint-Jans in het bijzonder. In de Janskerk werden replica’s van alle 14 werken van Geertgen tot Sint-Jans op ware grootte getoond. De Janskerk was ooit de kapel van het Haarlemse Jansklooster ofwel de Commanderie van Sint-Jan waar deze schilder als lekenbroeder werkte en later ook werd begraven. Speciaal voor de expositie in de Janskerk maakte Pietsjanke Fokkema een reconstructie in eigen stijl van de ontbrekende delen van het hoogaltaarretabel (idee: Alexander de Bruin).

Waarom dit tentoonstellingsproject? Het is treurig gesteld met de reputatie van Geertgen tot Sint-Jans, Haarlems en Nederlands belangrijkste schilder in de 15de eeuw. Hij wordt gezien als dé grondlegger van de Noord-Nederlandse schilderkunst én het groepsportret waar Jan van Eyck geldt als zijn (vroegere) Zuid-Nederlandse tegenhanger. Hoog tijd dat het grote publiek kennis met hem maakt. Vandaag de dag is hij nog steeds slechts bekend in kleine kring van kunsthistorici, kunstenaars en liefhebbers. Allen zijn gefascineerd door de periode waarin de Nieuwe Kunst van de zogeheten Vlaamse Primitieven, ook wel de Ars Nova genoemd, hoogtij viert. Geertgen verdient als belangrijk vertegenwoordiger van deze stroming beter.

De tentoonstellingen waren 8 weken te zien (zie www.devishal.nl/www.noord-hollandsarchief.nl; concept: Aart van der Kuijl; curator De Vishal: Aart van der Kuijl/curator Janskerk: Alexander de Bruin).

Bij de exposities is een rijk geïllustreerde, beredeneerde catalogus verschenen met inleidingen over leven en werk van Geertgen tot Sint-Jans door drs. Alexander de Bruin en drs. Aart van der Kuijl, onder redactie van drs. Maarten Brock. In de fraai vormgegeven catalogus zijn tevens de werken van de hedendaagse kunstenaars opgenomen. Vormgeving: Rogier Polman, Hollands Licht; druk LenoirSchuring Amstelveen.