EVEN TERUG OP ZAANSE BODEM

WERK OP PAPIER VAN MARINUS FUIT
Het Weefhuis, Lagedijk 39, 1544 BB  Zaandijk
10/11 en 17/18 januari 2015 van 13.00 – 17.00 uur

Opening op 10 januari om 11.00 uur door burgemeester van Zaanstad mevrouw Mr. Geke Faber

image.jpeg

Op de tentoonstelling ‘Even terug op Zaanse bodem’ zal het jongste werk van Marinus Fuit ‘Zicht op Nederlandse Hervormde Kerk in Zaandijk’ feestelijk worden onthuld. Het kunstwerk is speciaal in opdracht van Stadsherstel Amsterdam i.s.m. Architectenbureau Nunc gemaakt om aandacht te vragen voor dit fraaie monument en broodnodige fondsen te werven voor het herstel ervan. Stadsherstel Amsterdam richt zich al vanaf 1956 op het herstel van bedreigde panden en bijzondere monumenten binnen Amsterdam. Sinds enige jaren heeft Stadsherstel Amsterdam zijn werkgebied uitgebreid met Haarlem, Zaandam tot aan de Stelling van Amsterdam (www.stadsherstel.nl).

De maker van het kunstwerk is Marinus Fuit, een vermaard kunstenaar en graficus die vele exposities en onderscheidingen op zijn naam heeft staan. Omdat deze expositie van zo’n grote betekenis is voor de Zaanstreek, is burgemeester, Mr. Geke Faber van Zaanstad bereid gevonden de tentoonstelling te openen.

Marinus Fuit (1934) woont en werkt in Haarlem, maar is zoals de titel al aangeeft een geboren Zaandijker (1934). Daarnaast luidt de expositie tevens het ‘Marinus Fuit Jaar’ in. Zo breekt al eerder, op 3 januari 2015 de groepstentoonstelling HELDER het spits af waarin Marinus Fuit met Wout Berger, Jeroen Henneman en Reinier Lucassen t/m 8 februari te zien zal zijn in De Vishal. Later in het jaar, in juni is de groepsexpositie ‘Beyond Architecture – Architecture Beyond’ te zien, maar nu rond Marinus Fuit in het ABC Architectuur Centrum en 37PK te Haarlem. Gastconservator van zowel ‘Even terug op Zaanse bodem’ als ‘Beyond Architecture – Architecture Beyond’ is onafhankelijk curator Aart van der Kuijl, oud-artistiek directeur van De Vishal in Haarlem.

Fuit maakt schilderijen in gemengde technieken op papier en daarnaast grafiek. Bij zijn debuut in de jaren zestig van de vorige eeuw bij Galerie 845 in Amsterdam is zijn werk wel omschreven als een uiting van het absurde in de Nieuwe Figuratie. Was er aanvankelijk sprake van figuren in vervreemdende, voornamelijk stedelijke omgevingen, inmiddels is de mens al geruime tijd geleden verdwenen uit zijn werk. Het accent is geleidelijk aan verlegd naar architectonische objecten op zichzelf of details ervan, zodanig verbeeld dat ze een eigen leven lijken te leiden, als het ware afgesloten van de tijd. Expliciete vormen, gedeeltelijk geabstraheerd, scherp begrensd, laten in zijn werk juist daardoor ruimte voor datgene waar het hem uiteindelijk om gaat: het voelbaar maken van het metafysische van het bestaan.

N.B.: Meer over Marinus Fuit en zijn werk is te lezen op zijn site www.marinusfuit.nl