COMBINED

23 november t/m 28 december 2008

Antistrot, Blank en Sneyers, Blommers/Schumm, Dedden/Keizer, Gil & Moti, Mama Anders, Villeroy & Boch

Curator/concept-begeleiding: Aart van der Kuijl; idee/concept: Rein Blank

image.jpeg

Wat betekent het om je als individueel kunstenaar permanent ondergeschikt te maken aan samenwerking met een partner/collega? Hoe zijn verantwoordelijkheden verdeeld? Op welke wijze verschillen de samenwerkingsverbanden onderling en hoe komt dit tot uiting in het werk? Laatst genoemd uitgangspunt vormt de basis binnen de samenstelling van de tentoonstelling ‘Combined’ die te zien is in De Vishal van 23 november tot en met 28 december 2008.

Samenwerkingsverbanden binnen de kunst zijn er altijd geweest. Ze bestaan in vele vormen en hun gezamenlijke doelen lopen zeer uiteen. Een samenwerkingsverband kan gaan over het delen van materiaal en ruimte met elkaar tot en met het delen van elkaars ideologie, smaak en politieke opvattingen. Waar meer klassiekere collectieven samen naar een expositie toewerkten, lijken huidige groepen meer gericht op een meer experimenteel netwerk. Soms ontstaan ze om economische redenen dan weer om de aandacht te trekken van curatoren/tentoonstellingsmakers.

Toch begaf dit verschijnsel zich lange tijd op de achtergrond. De Individualiteit binnen het kunstenaarsvak stond voorop. Het ging om de kunstenaar als individu die zijn werk gebruikt als communicatiemiddel met de wereld. Daarentegen groeit het aantal samenwerkingsverbanden binnen de hedendaagse kunst in Nederland gestaag. Steeds vaker steekt ook binnen Nederland dit fenomeen de kop op. Hoe dat komt is en blijft de vraag. Wel is duidelijk dat wanneer men samenwerkt aanzienlijke kosten- en vooral tijdsbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Ook biedt het samenwerken een mogelijkheid om door middel van diversificatie, door het combineren van meerdere disciplines, een groter publieksbereik te realiseren.

De manier waarop men met elkaar samenwerkt varieert dan ook van kunstenaarsduo’s tot grotere collectieven. Ook bestaan incidentele samenwerkingsverbanden waar men speciaal voor de gelegenheid zoals een expositie, opdracht of project elkaar op het creatieve vlak opzoekt. Deze verscheidenheid maakt het interessant verschillend werk van diverse hedendaagse samenwerkingsverbanden bijeen te brengen in de tentoonstelling Combined.
Aan de hand van deze vraagstukken verschaft de tentoonstelling Combined een veelzijdige blik op de samenwerkingsverbanden binnen de hedendaagse kunst in Nederland.