ABOUT

Aart van der Kuijl (1956, Haarlem) is kunsthistoricus, onafhankelijk curator, journalist en publicist. Hij studeerde twee jaar tekenen, kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing aan de lerarenopleiding VL-VU. Daarna studeerde hij Kunstgeschiedenis & Archeologie aan de UvA. Aan de Universiteit Leiden volgde hij het bijvak Museologie. Zijn doctoraalscriptie beschreef het ontstaan en geschiedenis van de kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel. Ook volgde hij de introductiecursus journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Schrijven over beeldende kunst- of kunsthistorische onderwerpen en leidinggevende functies in presentatie-instellingen (beeldende kunst) of curatorschappen gaan hand in hand met zijn professionele praktijk als kunsthistoricus.

Journalist/publicist - Met regelmaat schrijft hij teksten t.b.v. catalogi in opdracht van kunstenaars of kunstinstellingen en publiceert hij monografieën en artikelen in diverse kunst- en cultuurtijdschriften. Belangrijk voor zijn journalistieke vorming was het Haarlems Dagblad (HDC), waar hij eerst 10 jaar als recensent en later als redacteur op de kunstredactie werkte (5 jaar). Hij produceerde paginavullende interviews met o.a.: de Vlaamse curator Jan Hoet en kunstenaars als Rineke Dijkstra, Céline van Balen, Ellen Kooi, Hellen van Meene, Jürgen Teller, Tom Hunter, Richard Deacon, Rudi van de Wint, Carel Visser en vele anderen. Als redacteur was hij daarna 5 jaar verbonden aan kunstmagazine KIP (een uitgave van CBK Noord-Holland).

Momenteel is hij als kunsthistorisch medewerker verbonden aan SPUI UvA Alumni Magazine, een tijdschrift bestemd voor de alumni-community van de UvA, waarvoor hij eminente kunsthistorische onderzoekers interviewde, zoals restauratiedeskundige prof. dr. Anne van Grevenstein, natuurwetenschapper en chemicus prof. dr. Norman Tennent, en kunsthistoricus/onderzoeker van roerend erfgoed dr. Margriet van Eikema Hommes. Tevens was Van der Kuijl moderator van een gesprek tussen kunsthistorici in een serie over de stand van wetenschap (debat- en discussiecentrum SPUI25, Amsterdam) en van diverse kunstenaarsgesprekken. Eerder was hij als medewerker verbonden aan het kunstmagazine Origine en Corus Bedrijfsmagazine.

Curatorschappen - Als tentoonstellingsmaker en onafhankelijk curator werkte Van der Kuijl met kunstenaars uit diverse beeldende disciplines, vaak kunstenaars die interdisciplinair werken zoals Cees Krijnen (performance en theater) en multimediaal werkende kunstenaars uit binnen- en buitenland zoals Thomas Rentmeister (BRD), Lisa Couwenbergh, Mai van Oers, Jan Fabre (BE), David Mach (GB), Gijs Assmann, Krijn de Koning, Sandro Setola en vele anderen. In het kader van het Heimwee Festival (2004) was hij gastcurator van ‘Belicht Heimwee’, een site specific project langs het Spaarne in Haarlem (licht-installaties, -projecties en lichtobjecten) en gastcurator van het eveneens site specific project ‘How Much is That Doggie in the Window?’ (2005). Recentelijk was hij onder meer gastcurator van de Greenlight Exhibition op de KABK (2009-2010) en daarna van de overzichtsexpositie ‘De Kroon op het werk’ van beeldhouwer/vormgever Margot Berkman in het Zandvoorts Museum (2013).

Artistiek directoraten - Van der Kuijl was 5 jaar (2005-2010) artistiek directeur/curator van presentatie-instelling De Vishal in Haarlem die hij landelijk op de kaart zette en waarin hij zich vooral profileerde met installatiekunst, beeldhouwkunst en verschillende vormen van fotografie. Eerder was hij als artistiek coördinator/curator verbonden aan Galerie De Meerse/Het Oude Raadhuis (1995-1997) te Hoofddorp. Na zijn directoraat bij De Vishal was hij interim artistiek-coördinator van Art Space Retort (2010-2011) in Amsterdam.

Commissiewerk en advies - Van der Kuijl heeft veel bestuurlijke ervaring in adviesraden, kunstcommissies, tentoonstellingsadviescommissies en gemeentelijke commissies. Hij kan putten uit een groot netwerk en adviseert diverse bedrijven, instellingen en kunstenaars.